Estada Anglaterra

Diumenge 14h, han arribat tots bé a Londres i ara mateix es troben camí de l’institut de Brighton.

Maig 2015

XERRADES

“Microrelats” Joan Pinyol, 4t d’ESO 8 de maig

Xerrades ex-alumnes sobre periodisme( dins l’Orientació acadèmica i professional), 4t d’ESO, 8 de maig

SORTIDES

Sala GOLEM, dins l’area d’educació física, 3r d’ESO, 6 de maig

ALTRES

Setmana verda de 2n de batxillerat, del 14 al 19 de maig

Recuperacions de la 3a avaluació de 2n de batxillerat, 21 i 22 de maig

Escola de pares i mares, 18 de maig a les 19h a (hem de concretar el lloc)

        “Com comunicar-me amb el meu fill adolèscent?”

Jornada de robòtica, divendres 22 de maig a l’institut

Festa de graduació de 2n de batxillerat, divendres 22 de maig a l’institut (esteu convidades totes les famílies dels alumnes de 2n de batxillerat)

 

CONCURS FONIX

Els nostres alumnes han quedat molt bé a les proves FONIX.

El concurs està organitzat per International House Barcelona, per la Fundació Catalana de l’Esplai i per la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat organitzada en el marc d’iniciatives socials d’accions d’entorn i d’activitats vers l’excel·lència i en el del Pla d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

El concurs és una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.

FASES DEL CONCURS:

Els enunciats de les proves són preparats per un equip pedagògic de reconegut prestigi i consisteixen en una sèrie d’exercicis dins dels àmbits del vocabulari, comprensió lectora i expressió escrita, plantejats de forma distesa i dins d‘un ambient de col·laboració, al llarg de tres fases:

FASE LOCAL: Prova a dins dels mateixos centres educatius.
FASE TERRITORIAL: Prova amb els representants escollits pels centres, agrupats per territoris (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).
FASE FINAL: Prova final absoluta amb els guanyadors de cada territori.

Resultats fase territorial

1r. ESO: Martinez , Irene (13)  103,2 punts (1r classificat 114 punts)
3r. ESO: Alsina , Fiona (14)  115,2 punts(1r classificat 117 punts)
4t. ESO: Utset , Laia (15) 100,8 punts (1r classificat 118 punts)
1r. Batxillerat: Serrano , Laura (16)  1005,6 punts (1r classificat 113,4) 

ENHORABONA A TOTS ELS PARTICIPANTS DEL CENTRE, DE LA FASE LOCAL I DE LA TERRITORIAL

5 MINUTS DE SILENCI

20150421_110459

Amb motiu dels fets succeïts a l’institut Joan Fuster de Barcelona en els quals un alumne ha matat un professor, ferit una professora i diversos alumnes, estem avui al pati de l’institut per manifestar el nostre total rebuig als fets, i, també el nostre dol i acompanyament moral a les persones i les famílies afectades.

Esperem que aquests fets no tornin a passar , i, demanem a totes les institucions actuacions preventives per fer de la convivència pacífica un principi moral i un objectiu bàsic de la nostra societat.

Us demanem ara, 5 minuts de silenci per tots els afectats.

MATEMÀTIQUES

image
Aquest any, els alumnes de 1r i 2n d’ESO han participat en el “FEM MATES”.
La primera fase d’aquesta activitat es realitza en el centre. Els nois formen grups de 3 o 4 components i han d’elaborar un informe amb la resolució de cadascun dels 3 problemes  proposats on es farà constar les estratègies, experimentacions, reflexions, càlculs, verificacions,… que s’hagin dut a terme durant el procés de resolució.
 Els/les responsables de cada associació organitzadora seleccionen els millors informes de cada nivell i ho comuniquen als centres. Els alumnes dels grups seleccionats passen a la segona fase. Es classifica, com a molt, un grup de cada curs.En la segona fase, es classifiquen 7 alumnes de cada curs per a la final. Els 3 millors de 2n d’ESO aniran a la final espanyola de les olimpíades de matemàtiques.
Teniu fotos i resultats al Facebook
cangur2015
El 19 i el 26 de març es va desenvolupar   el  XX Cangur de la SCM. Els nostres alumnes van participar  en els 4 nivells i amb molt bons resultats.  Us posem el nom, els punts a la prova i el % en el qual es troba respecte de tot Catalunya.
Alumnes 1r nivell:
Alex Joseph , 80 punts  (19,92%) . Es troba entre el 19.92% millors
Fiona Alsina, 70 punts (33,63%)
Pol Eduard, 57,5 punts (55,4%)
Alumnes 2n nivell:
Àlex Morales, 78.75 punts (17,1%)
Josep Casals, 7.75 punts (18.5%)
Sergi Roura, 71,75 punts (26,96%)
Alumnes 3r nivell:
Laura Serrano, 70,5 punts (6,11%)
Laura Medina, 69 punts (7,1%)
Souhaila El Haji, 57 punts (21,67%)
Alumnes 4t nivell:
Oscar Lek, 98.25 punts (1,21%)
Guifré Sánchez, 85,25 punts (3,27%)
Pau Martínez, 78 punts (5,87%)

Viatge de 4t d’ESO a Munic

Teniu penjades unes quantes fotos al Facebook. (adalt a la dreta de la pàgina.no facebook: domenecperramon)

Els i les professores ens diuen que va tot molt bé, que cada dia acaben a la disco i cremen l’energia que els hi queda. 

 

 

ABRIL 2015

XERRADES

“Alcohol i societat”, ESO , 4t d’ESO, 9 d’abril

Orientació acadèmica per a alumnes i famílies de 4t d’ESO, 9 d’abril  

Xerrades exalumnes, Aida Martori (periodisme), Mireia Canals (comunicació audiovisual) 4t d’ESO, mes d’abril

“Teixint relacions sanes”, 1r i 2n de batx. 17 i 20 d’abril

SIDASUDI, 3r d’ESO, 27 i 29 d’abril

“Dubtes sobre sexualitat i afectivitat, 2n ESO, 22 s’abril

SORTIDES

Viatge a Munic de final d’etapa, 4t d’ESO, del 14 al 21 d’abril

TecnoCampus Mataró, (tecnologia industrial i electrotècnia) 2n batx. 10 i 28 d’abril

MNAC, 2n batx B, 29 d’abril

ALTRES

Recuperacions de la 2a  avaluació , del 7 al 14 d’abril

Recuperacions del Treball de Recerca de 2n de batxillerat, 22 d’abril per la tarda

Recuperacions de cursos anteriors, del 27 d’abril al  8 de maig

SANT JORDI (transport subvencionat per l’AMPA)

Volem viure el St  Jordi al carrer i, per tant, repetirem les accions del curs passat:

1r d’ESO, sortida per Arenys de Munt i Arenys de Mar

2n d’ESO, visita a les rambles i al  casc antic de Girona

3r d’ESO, 1r i 2n de batx.  Recorregut per Barcelona, Recorregut Modernista i passeig per les Rambles fins a Colom

4t d’ESO, venda de roses per Arenys de Munt.

FESTIUS: 13 D’ABRIL (Remei), 30 D’ABRIL (lliure disposició) i 1 DE MAIG (treball)

LICITACIÓ DEL BAR-CANTINA DE L’INSTITUT

Amb data del 9 de març, comencem el procés de licitació de la cantina de l’institut. Les persones o empreses que estigueu interessats en el concurs, heu de comunicar-ho a la secretaria del centre des d’on us assessorarem.  Aquí  teniu un resum de la convocatòria, i, més avall podeu accedir a tots els documnents.

1-  Entitat adjudicadora

 • Centre i localitat que tramita l’expedient: INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON d’ Arenys de Munt
 • Obtenció de documentació i informació:
  • Centre: Secretaria de l’Institut Domènec Perramon
  • Domicili i codi postal: c/ Torrent d’en Terra, s/n,  08350 Arenys de Munt
  • Telèfon: 93 7951333
  • Fax: 93 795 03 84 (a l’att. del Sr. Miquel Manzano)
  • http://www.dperramon.cat
  • Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
 • Número d’expedient 002-2015

2-  Objecte del contracte

 • Tipus de contracte: Contracte de serveis
 • Descripció: Servei de Bar-cantina de l’Institut Domènec Perramon

3-  Tramitació i procediment

 • Tramitació ordinària
 • Procediment negociat especial
 • Criteris d’adjudicació: els criteris i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del Plec de clàusules administratives.

7-  Requisits del contractista

 • Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica i professional: d’acord amb el Plec de clàusules administratives.

8-  Presentació de les ofertes

 • Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats del mateix dia de la publicació fins a les 13:00 hores. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
 • Modalitat de presentació: presencial
 • Lloc de presentació:
  • Horari de 10,00 h a 14,00 h
  • Domicili: c/ Torrent d’en Terra, s/n,
  • Localitat i codi postal: 08350 Arenys de Munt

Les proposicions també es podran trametre per correu dins del termini d’admissió. Caldrà, en aquest cas, justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o correu electrònic, abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

1-_resolucio_inici_aprov_cantina-1 – IES D.P.2015

5- licitació cantina IDP 2015

3a-_Contingut_anunci_perfil_contractant IES D.P. 2015

4- PPT_cantina – IES D.P. 2015

 

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

 

Des del centre col·laborem amb l’exposició  que realitza l’ajuntament d’Arenys de Munt amb una col·lecció de punts de llibre.